Zveme vás k účasti na historicky prvním celoklubovém cyklorogainingu!

O co se jedná? Cyklistický orientační závod dvojic nebo vícečlenných skupin s volitelným počtem a pořadím navštívených kontrol.
Kdo akci pořádá? Sportovní klub Běhej Poděbrady, z.s.
Kdy? Sobota 15. června 2024

Po dohodě s organizátory lze i v jiném termínu (mimo soutěž)

Kde? Kouřim, viz mapu: https://mapy.cz/s/kadezacote
Prostor závodu: Síť dopravních komunikací a cest v okolí Kouřimi, na severu ohraničeno silnicí I/12, na jihu silnicí I/2, na západě silnicí II/108, na východě silnicí II/125
Co je cílem? Nasbírat co nejvíce bodů v časovém limitu.
Jaký je časový limit? 4 nebo 6 hodin, předem nahlaste zvolenou variantu
Jak vypadají kontroly? Kontrolní body jsou označeny v mapě kolečkem, na místě nejsou lampiony ani fáborky. 
Kolik bodů je za jakou kontrolu? Kontroly jsou označené dvojcifernými čísly, kde první číslice znamená počet bodů dané kontroly (např. kontrola 75 je za 7 bodů)
A výsledný počet bodů? Výsledný počet bodů tvoří součet bodů za nalezené kontroly mínus penalizace za překročení časového limitu (každá započatá minuta znamená odečtení 1 bodu).
Jaké bude výsledné pořadí? Výsledné pořadí určuje výsledný počet bodů jednotlivých týmů. V případě bodové shody rozhoduje čas dojezdu do cíle.
Harmonogram: 09:00 – sraz závodníků, prezence, https://mapy.cz/s/kadezacote

09:30 – rozdávání map

10:00 – hromadný start obou variant 

14:00 – časový limit pro variantu 4 hod.

16:00 – časový limit pro variantu 6 hod.

17:00 – vyhodnocení, závěrečné slovo pořadatelů, rozchod

Časomíra Každý tým si měří čas sám, dodržujte, prosím, fair-play.
Systém ražení Nalezení kontroly jasně označte propisovací tužkou ve startovním průkazu (popisky) a udělejte si památeční fotografii, nejlépe selfie.
Mapa: Turistická mapa, měřítko 1:50 000, formát A3, běžný papír – doporučujeme vlastní mapník

Od okamžiku zahájení výdeje závodních map je zakázáno využívat jakékoli jinou mapu než výtisk vydaný pořadatelem, stejně tak je zakázáno využívat mapy v elektronické podobě nebo GPS navigaci.

Startovné Zdarma, klub uhradí členům náklady na mapu, ostatní 30 Kč (hotově na startu, po domluvě lze bezhotovostně)
Co budu potřebovat? Kolo, helmu, psací potřeby, mapník, buzolu, nabitý mobil pro případ nouze (doporučujeme mít nainstalovanou aplikaci Záchranka), doklady, hotovost, dostatek vody, svačinu, bezpečnostní prvky na kole i na oblečení…
Upozornění:
  1. Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně (na dohled). Každou kontrolu musí navštívit společně. Při vzdání jakéhokoli člena družstva se celý tým musí dostavit do cíle a závod tak ukončit.
  2. Akce se koná za plného provozu, dbejte pravidel silničního provozu.
  3. Nevstupujte na soukromé pozemky, nevstupujte do nebezpečných míst. Taková místa nejsou mapována!
  4. Závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese zodpovědnost za případná zranění, ke kterým dojde v průběhu závodu. V případě zranění jsou účastníci povinni poskytnout si vzájemně první pomoc a kontaktovat záchrannou službu, bude-li to nutné.
Zakázané prostory: Silnice I. třídy č. 2 a 12, soukromé pozemky, nebezpečná místa v terénu takto označená – NENÍ MAPOVÁNO!
Kontakty a přihlášky: Iva Nedomová (iva@behejpodebrady.cz – dále Whatsapp kontakt, Messenger kontakt)
Funkcionáři:
  • Ředitel – Iva Nedomová
  • Stavitel tratí – Iva Nedomová
  • Rozhodčí – Mojmír Pavlík