Postup registrace nového člena

Chcete být jedním z nás? Není nic lehčího!

 1. Vyplňte prosím jednoduchý Google formulář https://forms.gle/VRG5LErL1qmRk2wV6
 2. Po obdržení uvítacího emailu uhraďte členský příspěvek na účet číslo: 2800822730/2010
  zpráva pro příjemce: „příjmení jméno – členský příspěvek na rok 2024”
  výše členského příspěvku je 200,- Kč (mládež do 17 let včetně pouze 100,- Kč)
 3. Podepište přihlášku člena, kterou na nejbližší akci předejte členovi výboru. Nebo pro urychlení pošlete její sken na jarda@behejpodebrady.cz

Podmínky členství

 • Uhrazení členského příspěvku.
 • Účast na akcích a závodech po hlavičkou klubu Běhej Poděbrady.
 • Pomoc při propagaci a činnostech klubu.
 • Stanovy spolku naleznete zde.