Výsledky a fotogalerie:

Výsledky ročníku 2022 jsou dostupné v ORISu či ve formátu PDF zde.

Fotogalerii najdete na Google Photos.

Propozice a pokyny (stav k 11. 12. 2022):

Název a typ akce: Vá+noční orienťák 2022
veřejný měřený trénink
Noční sprint / Individuální trénink orientačního běhu ve stanoveném čase (v rámci Pražské zimní ligy)
Pořadatel: sportovní klub Běhej Poděbrady
Datum: sobota 17. 12. 2022
Centrum závodu: Kolonáda Prof. Libenského, Poděbrady

Centrum závodu na Mapy.cz

K dispozici bude vytápěný převlékací tunelový stan a mobilní toaleta.

Prezentace: V centru závodu pro zapůjčení čipu a složení vratné zálohy 500,- Kč za čip. Mějte prosím připraveno přesně.

Registrace a prezentace bude otevřena od 16:30 –⁠ 18:00 hod.

Přihlášky: Kdo nemá registraci ve svazu orientačních sportů, využije jednorázovou přihlášku.
Registrovaní orienťáci se přihlásí přes ORIS. Po termínu se lze přihlásit na místě jen dle množství volných závodních map.
Odkaz na ORIS: ID závodu 7360
Parkování: Na parkovištích poblíž centra akce. Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení.

S jistotou zaparkujete zdarma na velkém parkovišti v ulici Bílkova. (Parkoviště na Mapy.cz )

Startovné: Dobrovolné
Terén: povrch tráva nebo mlatová cesta, silnice, výjimečně beton
Mapa: Lázně Poděbrady, 1:5000. Popisy kontrol budou ve formě piktogramů k dispozici v centru závodu k samoobslužnému odběru. Mapy nejsou tištěny na voděvzdorném papíře. Mapníky (eurofolie) budou k dispozici na startu.

Mapy si v cíli závodníci nechávají, prosíme, dodržujte fair-play.

Start: Volný na krabičku v přibližném čase dle startovní listiny, která bude zveřejněna před závodem na těchto stránkách a v ORISu.

Start a cíl jsou v blízkosti shromaždiště, cesta nebude značena fáborky.

Kategorie a délky tratí:
  • TM – kategorie T – Muži (3,8 km)
  • TZ – kategorie T – Ženy (3,2 km)
  • P – kategorie P (1,7 km)
  • HDR – kategorie pro děti po svíčkách, možno s doprovodem

Časový limit: 30 minut.

Razicí systém: POUZE SI čipy (k zapůjčení za vratnou zálohu 500,- Kč) Záloha bude vrácena při vyčtení čipu. V případě poruchy SI krabičky razíte do mapy. Informujte o tom při vyčtení čipu.

Kontroly budou nastaveny v režimu bezkontaktního ražení.

Vyhlášení vítězů a výsledky: Vyhlášení všech kategorií po skončení závodu (zhruba v 18:30 h), výsledky dostupné v PDF večer po závodě.
Organizace: Hlavní rozhodčí: Eliška Nováková (R3)
Stavitel tratí: Eliška Nováková (R3)
Ředitel závodu: Jakub Lounek (R3) za vydatné pomoci Ivy Nedomové
Protesty: Ústně (případně ručně) řediteli závodu.
Informace: klub@behejpodebrady.cz
Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Odstartováním na trať závodník souhlasí se startem na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Akce probíhá bez omezení dopravy, automobil má přednost. Dbejte zvýšené opatrnosti – vlivem mrazů mohou být některé povrchy namrzlé a hrozí nebezpečí úrazu. Trasy dětských kategorií nevedou přes přilehlou komunikaci. Za nezletilé děti zodpovídají rodiče. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku způsobenou třetím osobám a za zranění vzniklé účastí na akci. Neručíme za odložené věci. V centru závodu je zajištěno základní zdravotnické ošetření. Zákaz vstupu psů bez náhubku na shromaždiště. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
Občerstvení: Pro všechny závodníky bude již tradičně v centru závodu připraveno občerstvení: voda, čaj, nealko svařák. Potěší nás, když si přinesete vlastní kelímek nebo hrníček. Také se můžete těšit na něco dobrého k zakousnutí.
FB událost: Vá+noční orienťák 2022

 

Připomínka jednoho z minulých ročníků a pozvánka: