Výsledky a fotogalerie:

Výsledky ročníku 2023 jsou dostupné ve formátu PDF zde.
Fotogalerie z akce je k dispozici na Google Photos.

Propozice a pokyny (stav k 14. 12. 2023):

Název a typ akce: Vá+noční orienťák 2023
veřejný měřený trénink
Noční sprint / Individuální trénink orientačního běhu ve stanoveném čase (v rámci Pražské zimní ligy)
Pořadatel: sportovní klub Běhej Poděbrady
Datum: sobota 16. 12. 2023
Centrum závodu: Prostranství před ZŠ Václava Havla, Poděbrady

Centrum závodu na Mapy.cz

K dispozici bude vytápěný převlékací tunelový stan a mobilní toaleta.

Prezentace: V centru závodu pro zapůjčení čipu a složení vratné zálohy 500,- Kč za čip. Mějte prosím připraveno přesně.

Registrace a prezentace bude otevřena od 16:30 –⁠ 18:00 hod.

Přihlášky: Kdo nemá registraci ve svazu orientačních sportů, využije jednorázovou přihlášku.
Registrovaní orienťáci se přihlásí přes ORIS. Po termínu se lze přihlásit na místě jen dle množství volných závodních map.
Odkaz na ORIS: ID závodu 8114
Parkování: Na parkovištích poblíž centra akce. Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení.

S jistotou zaparkujete zdarma na velkém parkovišti v ulici Bílkova. (Parkoviště na Mapy.cz )

Startovné: Dobrovolné
Terén: povrch tráva nebo mlatová cesta, silnice, výjimečně beton
Mapa: Lázně Poděbrady, 1:5000. Popisy kontrol jsou vytištěné na mapě, budou také k dispozici v centru závodu k samoobslužnému odběru. Kategorie P a HDR budou mít navíc možnost použít slovní popisy, které budou vytištěné k dispozici v centru závodu.. Mapy nejsou tištěny na voděvzdorném papíru.

Mapy si v cíli závodníci nechávají, prosíme, dodržujte fair-play.

Start: Intervalový 00 = 17:00. Kategorie TZ a TM podle startovní listiny. Kategorie P a HDR mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu dle pokynů pořadatele, publikovaná startovka pro tyto kategorie je pouze orientační.
Kategorie a délky tratí:
  • TM – kategorie T – Muži (4 km)
  • TZ – kategorie T – Ženy (3,5 km)
  • P – kategorie P (1,5 km)
  • HDR – kategorie pro děti po svíčkách (1,5 km), možno s doprovodem

Časový limit: 30 minut.

Razicí systém: POUZE SI čipy (k zapůjčení za vratnou zálohu 500,- Kč) Záloha bude vrácena při vyčtení čipu. V případě poruchy SI krabičky razíte do mapy. Informujte o tom při vyčtení čipu.

Kontroly budou nastaveny v režimu bezkontaktního ražení.

Vyhlášení vítězů Vyhlášení vítězů proběhne po skončení závodu, orientačně v 19:00 hod. Vyhlášeni budou nejlepší 3 závodníci z kategorií TZ a TM, kteří obdrží drobné věcné ceny. Kategorie P a HDR se nevyhlašují, účastníci z těchto kategorií si mohou po doběhu vyzvednout drobnou odměnu v centru závodu až do vyčerpání zásob.
Organizace: Hlavní rozhodčí: Eliška Nováková (R3)
Stavitel tratí: Eliška Nováková (R3)
Ředitel závodu: Jakub Lounek (R3)
Protesty: Ústně řediteli závodu.
Informace: pjeheb
Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Odstartováním na trať závodník souhlasí se startem na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Akce probíhá bez omezení dopravy, automobil má přednost. Dbejte zvýšené opatrnosti – vlivem mrazů mohou být některé povrchy namrzlé a hrozí nebezpečí úrazu. Trasy dětských kategorií nevedou přes přilehlou komunikaci. Za nezletilé děti zodpovídají rodiče. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku způsobenou třetím osobám a za zranění vzniklé účastí na akci. Neručíme za odložené věci. V centru závodu je zajištěno základní zdravotnické ošetření. Zákaz vstupu psů bez náhubku a vodítka na shromaždiště. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
Občerstvení: Pro všechny závodníky bude již tradičně v centru závodu připraveno občerstvení: voda, čaj, nealko svařák. Potěší nás, když si přinesete vlastní kelímek nebo hrníček. Také se můžete těšit na něco dobrého k zakousnutí.
FB událost Vánoční orienťák 2023

Partneři a sponzoři závodu

Město Poděbrady
Grade Film
Kudy z nudy

 

Připomínka jednoho z minulých ročníků a pozvánka: