Pro přihlášky na Vá+noční orienťák využijte tento odkaz pro jednorázovou přihlášku.

Vá+noční orienťák pořádáme, abychom se i v zimních dnech proběhli a sešli při tradiční, sportovní události. Nejsme uzavřená společnost, rádi přivítáme kohokoliv, kdo bude chtít si tento dobrodružný sport zkusit. Atraktivní a známa lokalita Kostelního Předměstí v Poděbradech je vynikající příležitostí, jak si „zkusit mapu“ tam, kde to znáte.

Nemějte obavy, v centru závodu budeme mít dostatek zkušených pomocníků, kteří vám ochotně poradí a vysvětlí všechny vaše otázky. Máme i trasu pro děti, při svíčkách, na kterou můžete vyrazit i s nimi.

Těšíme se na vás!

Výsledky

Výsledky online ORIS

Výsledky PDF soubor

Fotogalerie

Album na Google Photos (© Grade Film)

Propozice a pokyny (stav ke 4.12. 2021):

Název a typ akce: Vá+noční orienťák 2021
veřejný měřený trénink
Noční sprint / Individuální trénink orientačního běhu ve stanoveném čase
Pořadatel: sportovní klub Běhej Poděbrady
Datum: sobota 18. 12. 2021
Centrum závodu: Labské nábřeží, poblíž dětského hřiště
Centrum závodu na Mapy.cz
Bude k dispozici vytápěný převlékací tunelový stan (max. 3 osoby současně) a mobilní toaleta.
Prezentace: V centru závodu pro zapůjčení čipu a složení vratné zálohy 500,- Kč za čip. Mějte prosím připraveno přesně.
Přihlášky: Kdo nemá registraci ve svazu orientačních sportů, využije jednorázovou přihlášku.
Registrovaní orienťáci se přihlásí přes ORIS.
Odkaz na ORIS: ID závodu 6682
Parkování: Na parkovištích poblíž centra akce. Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení.

S jistotou zaparkujete zdarma na velkém parkovišti v ulici Bílkova. (Parkoviště na Mapy.cz )

Startovné: Dobrovolné
Terén: povrch tráva nebo cesta, silnice, výjimečně beton
Mapa: Kostelní Předměstí, 1:5000, stav červen 2016. Popisy kontrol budou na mapách.

Mapy si v cíli závodníci nechávají, dodržujte prosím fair-play.

Start: Volný na krabičku mezi 17:00 a 18:00 hod., v přibližném čase dle startovní listiny, která bude zveřejněna před závodem na těchto stránkách a v ORISu.

Cesta na start (cca 400m) bude vyznačena červenobílými fáborky, start a cíl jsou v těsné blízkosti.

Kategorie a délky tratí:
  • AH – kategorie A – Muži (cca 2,5 km)
  • AD – kategorie A – Ženy (cca 2,5 km)
  • B – kategorie B (cca 1,8 km)
  • HDR – kategorie pro děti po svíčkách, možno s doprovodem (cca 700 m)
Razicí systém: POUZE SI čipy (k zapůjčení za vratnou zálohu 500,- Kč) Záloha bude vrácena při vyčtení čipu. V případě poruchy SI krabičky razíte do mapy. Informujte o tom při vyčtení čipu.
Vyhlášení vítězů a výsledky: Vyhlášení díky epidemiologické situaci neproběhne, výsledky dostupné v PDF večer po závodě.
Organizace: Hlavní rozhodčí: Ondřej Trnka (R3)
Stavitel tratí: Jaroslav Plachý (R3)
Ředitel závodu: Jakub Lounek (R3)
Protesty: Ústně (případně ručně) řediteli závodu.
Informace: klub@behejpodebrady.cz / +420 774 645 494
Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Odstartováním na trať závodník souhlasí se startem na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Každý účastník se účastní na vlastní nebezpečí, akce probíhá bez omezení dopravy, automobil má přednost. Trasy dětských kategorií nevedou přes přilehlou komunikaci. Za nezletilé děti zodpovídají rodiče. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku způsobenou třetím osobám a za zranění vzniklé účastí na akci. Neručíme za odložené věci. V centru závodu je zajištěno základní zdravotnické ošetření. Přísný zákaz používání bot s hřeby. Zákaz vstupu psů bez náhubku na shromaždiště. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
COVID-19 opatření: Dle platných vládních nařízení, účastníci nad 18 let v režimu O-N, účastníci 12-18 let O-T-N, pod 12 let bez omezení; bude kontrolováno u prezentace, prosím, mějte připravená potvrzení.
FB událost Vánoční orienťák 2021

 

Připomínka jednoho z minulých ročníků a pozvánka: