Pohár škol v orientačním běhu

pátek 24. června 2022

Propozice:

Název akce: Pohár škol v orientačním běhu 2022
Pořadatel: sportovní klub Běhej Poděbrady
Datum: pátek 24. 6. 2022
Centrum: https://mapy.cz/s/3rHDE / sportovní areál
Startovné: ZDARMA
Terén: Městská zástavba s lázeňským parkem. Povrch tráva nebo mlatová cesta, asfalt, výjimečně beton
Mapa: Jižní kolonáda, stav jaro 2019
Start: Podle startovních časů od 8:00h zhruba do 12:00h.

Jednotlivé třídy budou přivedeny na startoviště dle rozpisu organizátorů a v intervalech 1 minuty budou jednotlivě startovat. Rozpis bude zveřejněn na těchto stránkách.

Kategorie a délky tratí:
 • 5. třída – 500 m
 • 6. třída – 700 m
 • 7. třída – 1000 m
 • 8. třída – 1300 m
Razící systém: SI čip/bude každému zapůjčen zdarma na startu, v cíli se vrací.

Uchycení je na prst za gumičku. Závodník má po celou dobu závodu na prstě. Za ztrátu čipu bude účtováno 700,- Kč.

Vyčítání čipů: Po oražení cílové kontroly. Závodník vyčte čip vložením do čtecího zařízení, následně odevzdá čip a odevzdá mapu.
Průběh závodu: Informace pro učitele TV: Tyto body je nutné předat všem závodníkům před závodem!

 1. Závodník se řadí do startovního koridoru do správné řady (4 řady dle kategorií: 5 – 8. třída)
 2. Ve startovním koridoru obdrží čip, nasadí si jej pevně na prst (gumička na čipu)
 3. Čip si vymaže vložením do mazacího zařízení – krabička CLEAR
 4. Obdrží mapu s jednoduchým vysvětlením jak běžet orienťák
 5. Startuje vložením čipu do startovního zařízení – krabička START
 6. Běží a hledá kontroly ve správném pořadí na mapě – některé kontroly v terénu jsou pro jiné závodníky! Správné kontroly „orazí“ vložením čipu do krabičky na kontrole. Každá krabička má specifické číslo (31 a výše), které je uvedeno na mapě v razící tabulce.
 7. Poslední kontrola má číslo 100, je společná pro všechny závodníky a je před cílovým koridorem.
 8. Závodník přibíhá do cíle, razí krabičku FINISH a závod končí. Řadí se do fronty na vyčítání dat z čipu.
 9. Vyčte si čip do vyčítacího zařízení odevzdá čip, odevzdá mapu, odchází z prostoru cíle.

Všechny výše uvedené body (kromě 6 až 8) jsou průběžně kontrolovány organizátory, není nutné, aby děti znaly postupy zpaměti. Je vhodné je před závodem proškolit.

Vyhlášení vítězů a výsledky: Po ukončení akce v centru závodu, předpoklad 12:30h.
Účast všech závodníků povinná – rivalita mezi školami tvoří výjimečnou atmosféru vyhlášení.
Výsledky budou během odpoledne dostupné na těchto stránkách.
Organizace: Ředitel závodu: Jakub Lounek
Hlavní rozhodčí: Eliška Nováková (R3)
Stavitel tratí: Jaroslav Plachý
Protesty: Ústně (případně ručně), řediteli závodu.
Informace: klub@behejpodebrady.cz / +420 777 676 149
Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Každý účastník se účastní na vlastní nebezpečí, akce probíhá bez omezení dopravy. Odstartováním na trať závodník souhlasí se startem na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku způsobenou třetím osobám a za zranění vzniklé účastí na akci. Tento souhlas potvrdí svým podpisem na přihlášce. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
Facebook:  

Partneři a sponzoři závodu

Město Poděbrady
Grade Film
Český svaz orientačních sportů

Minulý ročník

Pořadí škol:

1. Základní škola T.G.M. 18 b.
2. Gymnázium Jiřího z Poděbrad 14 b.
3. Základní škola Václava Havla 13 b.
4. Eko Gymnázium 3 b.

Fotogalerie (ZDE)
Autoři fotografií: Matěj Majerčin (@majercinmatej) a Luboš Javůrek (@lubassisfoto)