Pohár škol v orientačním běhu

Již po šesté se bude konat oblíbené klání škol v orientačním běhu. Připravujeme již pro vás propozice.
Závod se bude konat v pondělí 26. června 2023.
Další informace najdete na této stránce v dostatečném časovém předstihu.
Prozatím ochutnejte atmosféru minulého závodu..

Video:

Propozice:

Název akce: Pohár škol v orientačním běhu 2023
Pořadatel: sportovní klub Běhej Poděbrady
Datum: pondělí 26. 6. 2023
Centrum: https://mapy.cz/s/3rHDE / sportovní areál
Startovné: ZDARMA
Terén: Městská zástavba s lázeňským parkem. Povrch tráva nebo mlatová cesta, asfalt, výjimečně beton
Mapa: Jižní kolonáda, stav jaro 2019
Start: Podle startovních časů od 8:00h zhruba do 12:00h.

Jednotlivé třídy budou přivedeny na startoviště dle rozpisu organizátorů a v intervalech 1 minuty budou jednotlivě startovat. Rozpis bude zveřejněn na těchto stránkách.

Kategorie a délky tratí:
 • D5 – 5. třída (dívky) – 500 m
 • H5 – 5. třída (chlapci) – 500 m
 • D6 – 6. třída (dívky) – 700 m
 • H6 – 6. třída (chlapci) – 700 m
 • D7 – 7. třída (dívky) – 1000 m
 • H7 – 7. třída (chlapci) – 1000 m
 • D8 – 8. třída (dívky) – 1300 m
 • H8 – 8. třída (chlapci) – 1300 m
Razící systém: Na předstartovním shromaždišti obdrží učitelé ID lístečky pro celou třídu, které rozdají. Závodníci se lístečkem identifikují v cíli (složit, dát do kapsy, za tkaničky atd.)

SI razící čip/karta bude každému zapůjčen zdarma na startu, v cíli se vrací.

Uchycení je na prst za gumičku, nebo šňůrkou na zápěstí. Závodník má po celou dobu závodu na ruce. Za ztrátu čipu bude účtováno 700,- Kč.

Vyčítání čipů: Po oražení cílové kontroly. Závodník vyčte čip vložením do čtecího zařízení, identifikuje se ID kódem na lístečku, následně odevzdá čip a odevzdá mapu.
Průběh závodu: Informace pro učitele TV: Tyto body je nutné předat všem závodníkům před závodem!

 1. Závodník se řadí do startovního koridoru do správné řady (8 řadydle kategorií: 5 – 8. třída)
 2. Ve startovním koridoru obdrží čip, nasadí si jej pevně na prst (gumička na čipu)
 3. Obdrží mapu s jednoduchým vysvětlením jak běžet orienťák
 4. Startuje vložením čipu do startovního zařízení – krabička START
 5. Běží a hledá kontroly ve správném pořadí na mapě – některé kontroly v terénu jsou pro jiné závodníky! Správné kontroly „orazí“ vložením čipu do krabičky na kontrole. Každá krabička má specifické číslo (31 a výše), které je uvedeno na mapě v razící tabulce.
 6. Poslední kontrola má číslo 100, je společná pro všechny závodníky a je před cílovým koridorem.
 7. Závodník přibíhá do cíle, razí krabičku FINISH a závod končí. Řadí se do fronty na vyčítání dat z čipu.
 8. Vyčte si čip do vyčítacího zařízení, identifikuje se kódem z ID lístečku, odevzdá čip, odevzdá mapu, odchází z prostoru cíle.

Všechny výše uvedené body (kromě 5 až 7) jsou průběžně kontrolovány organizátory, není nutné, aby děti znaly postupy zpaměti. Je vhodné je před závodem proškolit.

Vyhlášení vítězů a výsledky: Po ukončení akce v centru závodu, předpoklad 12:30h.
Účast všech závodníků povinná – rivalita mezi školami tvoří výjimečnou atmosféru vyhlášení.
Výsledky budou během odpoledne dostupné na těchto stránkách.
Organizace: Ředitel závodu: Jakub Lounek
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Plachý
Stavitel tratí: Eliška Nováková
Protesty: Ústně (případně ručně), řediteli závodu.
Informace: níže v patičce webu na uvedených kontaktech
Upozornění: Akce se koná pouze za příznivého počasí. Každý účastník se účastní na vlastní nebezpečí, akce probíhá bez omezení dopravy. Odstartováním na trať závodník souhlasí se startem na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku způsobenou třetím osobám a za zranění vzniklé účastí na akci. Tento souhlas potvrdí svým podpisem na přihlášce. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
ORIS:

Plán shromaždiště

Sportovní areál ZŠ Václava Havla. Příchod POUZE ze severní strany z ulice Pionýrů (skupiny nesmí překážet závodníkům v úzkých průchodech, kde vedou tratě). 15 minut před závodem obdrží učitelé ID papírky, které rozdají závodníkům. Poté se přesunují na seřaďovací plochu před startovním koridorem a začínají se rozdělovat do uliček koridoru.

Po závodě se žák identifikuje kartičkou a vyčte čip (kartičky mají unikátní registrační kód a všechno je tímto urychleno). Odchází koridorem na shromaždiště odchozích závodníků. Třídy odcházejí dle uvážení odpovědných učitelů.

Vyhlašování proběhne zhruba ve 12:30 hod. na místě shromaždiště příchozích závodníků za účasti všech závodníků (dle uvážení vedoucích jednotlivých škol)

Pohár škol získává škola, která se nejlépe umístí na bodovaných pozicích 1-3. místa pouze v kategoriích 6-8. tříd (vzhledem ke znevýhodnění gymnázií). Umístění závodníci 5. tříd obdrží při vyhlašování též medaile.

Partneři a sponzoři závodu

Město Poděbrady
Grade Film
Český svaz orientačních sportů

Minulý ročník

Výsledky:

Výsledky v informačním systému ORIS

Pohár škol 2022:

Pořadí škol:

1. Základní škola Václava Havla 18 b.
2. Gymnázium Jiřího z Poděbrad 14 b.
3. Základní škola T.G.M. 3 b.
4. Eko Gymnázium 1 b.

Fotogalerie:

K zhlédnutí na Google Photos.

Ročník 2019

Pořadí škol:

1. Základní škola T.G.M. 18 b.
2. Gymnázium Jiřího z Poděbrad 14 b.
3. Základní škola Václava Havla 13 b.
4. Eko Gymnázium 3 b.

Fotogalerie (ZDE)
Autoři fotografií: Matěj Majerčin (@majercinmatej) a Luboš Javůrek (@lubassisfoto)