email: klub (zav.) behejpodebrady.cz
tel.: třisedmičky-šestsedmšest-stočtyřicetdevět
web: www.behejpodebrady.cz

Běhej Poděbrady, z.s.
IČO: 04102355
bankovní spojení: 2800822730/2010