Noční orientační procházka 2016

Výsledky:

verze PDF ke stažení (59kB)

2016-11-13-screenhunter_01

Na rekonstrukci Glorietu se vybralo celkem 825,- Kč. Všem závodníkům děkujeme a gratulujeme.. a těšíme se s vámi na další závody v roce 2017.

Pozvánka:

1611-nop-orientacni-prochazka-pozvanka

Propozice:

Název akce: Noční orientační procházka 2016
Pořadatel: sportovní klub Běhej Poděbrady
Datum: pátek 11.11.2016
Centrum: http://mapy.cz/s/9IRs Husova 141, Poděbrady
Parkování: Na parkovištích poblíž centra akce. Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení.
Prezentace: od 17:00 do 19:00 hod. Po registraci se můžete účastnit krátkého školení jak pracovat s mapou, které bude probíhat průběžně.
Přihlášky: Není požadováno. Budeme však rádi za předem oznámenou účast na klub@behejpodebrady.cz
Startovné: DOBROVOLNÉ, výtěžek věnován na rekonstrukci stavební kulturní památky Glorietu
Terén: Zahrada, povrch tráva nebo cesta, výjimečně beton
Mapa: Síla, stav podzim 2016
Start: volný, kdykoliv mezi 17:00-19:00h
Kategorie a délky tratí: HDR – 300m – trať po fáborkách – Rodiče s dětmi (od dvou let) a děti do 10 let
H10 – 400m – Žáci od 10 do 14 let
H14 – 600m – Dorost od 14 let a dospělí
Délky tratí jsou pouze orientační (vzdušnou čarou :)
Razící systém: Papírové průkazky, značení voskovkou
Organizace: Ředitel závodu: Ing. Jakub Lounek
Hlavní rozhodčí: Mgr. Ladislav Černý
Stavitel tratí: Ing. Petr Beier
Protesty: Ústně, řediteli závodu.
Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Každý účastník se účastní na vlastní nebezpečí, akce probíhá bez omezení dopravy také přes přilehlou nefrekventovanou cestu (jednosměrné parkoviště), automobil má přednost. Trasy dětských kategorií nevedou přes zmíněnou komunikaci.Odstartováním na trať závodník souhlasí se startem na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku způsobenou třetím osobám a za zranění vzniklé účastí na akci. Tento souhlas potvrdí svým podpisem na přihlášce.