Jak na to?

Postup registrace nového člena:

1) vyplňte registrační dotazník (zde)

2) po obdržení výzvy, uhraďte členský příspěvek

 • účet číslo: 2800822730 / 2010
 • zpráva pro příjemce: “příjmení jméno – členský příspěvek na rok 2017”
 • lze uhradit i v hotovosti na tréninku pokladníkovi klubu

3) podepište přihlášku člena (většinou na tréninku v neděli v Kubových sadech)

Podmínky členství

 • Každý člen klubu hradí příspěvek na kalendářní rok ve stanovené výši
 • pro rok 2017 jsou stanoveny následující výše členských příspěvků:
  • mládež do 17 let* včetně: 20,-Kč (členství se souhlasem zákonného zástupce)
  • dospělí nad 18 let: 200,-Kč
  • orientační běžci starší 10-ti let, platí navíc registraci do svazu ČSOS (11-14 let 40,-Kč; nad 14 let 100,-Kč)
 • případná účast na závodech po hlavičkou klubu „Běhej Poděbrady“
 • aktivní pomoc při propagaci a činnostech klubu

Kontaktujte nás s žádostí o členství :) a nebo rovnou můžete vyplnit dotazník. Obratem se ozveme co a jak dál.

Dotazníček zde:

http://goo.gl/forms/iKUBn0FM9V

Stanovy spolku zde.

* – rozhodný stav je věk k 1.lednu příslušného příspěvkového období